Chuyển Hướng

Vật dụng càng đơn giản
Càng bền và dễ xài
Cuộc sống cũng tương tự
Càng giản dị càng hay

Đơn sơ như trẻ nhỏ
Thanh thản vào Thiên Đàng [1]
Thêm bớt là ma quỷ
Có thì chớ nói không [2]

Sống trong vùng ảo tưởng
Chết vì vỡ mộng thôi [3]
Cứ an nhiên sống chậm
Tin, cậy, mến suốt đời

Thánh Thần luôn tác động
Để con người canh tân
Nhưng tôi có cố gắng
Hợp tác với Thánh Thần?

Lạy Thiên Chúa đại lượng
Xin giúp con đổi thay
Dứt khoát mau chuyển hướng
Dám “chết” ngay hôm nay.

TRẦM THIÊN THU
————————
[1] Mt 18:3 – Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời

[2] Mt 5:37 – Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ

[3] Tục ngữ Nam Mỹ – Ai sống trong ảo tưởng thì chết trong vỡ mộng.

 

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.