Lòng Con Mến Mẹ Tháng Năm

Niềm tin tươi sáng cao vời
Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày trôi qua.
Sống trong tình mến hòa ca,
Người Ki-tô hữu thi ca giữa đời.

Dù đời say đắm đơn côi,
Nắm bàn tay Mẹ Ngôi Lời vui ca.
Con xin yêu Mẹ thiết tha.
Ân tình sâu đậm vào ra nguyện cầu.

Hoa thiêng chuỗi hạt khẩn cầu,
Tay con, Mẹ nắm qua cầu trần gian.
Lòng con mến Mẹ tháng năm,
Lời kinh kính Mẹ bình an, an bình.

Lắng nghe tiếng Mẹ bảo ban,
Con ơi, mắt Mẹ luôn nhìn đến con.
Đưa tay Mẹ nắm van lơn,
Mẹ là mạch chuyển thông ơn Cha hiền.

Vui buồn tâm sự Mẹ hiền,
Gian nan khốn khó một niềm cậy trông.
Mân Côi chuỗi hạt Mẹ mong,
Hai mươi Mầu nhiệm thật lòng gẫm suy.

Thánh kinh Lời Chúa chỉ huy,
Mỗi kinh mỗi hạt linh uy nhiệm mầu
Nhớ về Con Mẹ Giê-su,
Đón nhận tình Chúa thi ca tình nồng.

MA-RI-A Mẹ dịu hiền,
Đời không có Mẹ buồn phiền biết bao.
Chợ đời tiếng quỷ lao xao,
Con đang hụp lặng ra vào ngu ngơ.

Mẹ ơi! con yêu mến Mẹ,
Đời con sống giữa bến mê dại khờ.
Đêm về nhìn ánh trăng mờ,
Chạnh lòng thương nhớ, con mơ Mẹ hiền.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.