Cây Đinh

Cây đinh chẳng là gì
Nhưng vẫn rất nguy hiểm
Dù đinh dài hay ngắn
Có thể hại con người

Cây đinh nhỏ nhoi thôi
Nhưng vẫn rất nguy hiểm
Bởi vì nó sắc nhọn
Cũng có thể chết người

Cây đinh cũng tuyệt vời
Giúp con người nhiều việc
Cây đinh hóa cần thiết
Dù nó nhỏ nhoi thôi

Cây đinh giết một người
Là Giêsu Cứu Chúa
Áo tôi vướng vô đó
Mà thoát được hố sâu

Thật tuyệt vời biết bao
Cây đinh làm Chúa chết
Nhưng cây đinh cứu vớt
Khi tôi sắp lâm nguy.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.