Sa Mạc Cuộc Đời

Chúng con thật hạnh phúc
Được Chúa Cha yêu thương
Được Chúa Con bảo lãnh
Bằng giao ước Máu Hồng

Chúng con phải đón nhận
Chính sức sống thần linh
Từ nguồn sống Thánh Thể
Lời Chúa nơi Thánh Kinh

Trên hành trình sa mạc
Của cuộc đời trần gian
Luôn gặp nhiều thử thách
Phải chiến đấu gian nan

Chúa là nguồn sinh lực
Gia tăng lòng can trường
Chúng con xin phó thác
Nơi Lòng Chúa Xót Thương.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.