Nhiệm Mầu Thánh Thể Dưỡng Nuôi Tâm Hồn

Chỉ duy có Chúa Giê-su,
Lời thiêng còn đó, thiên thu vẫn còn.
Đừng để Cha phải mỏi mòn,
Tình yêu của Chúa thấm hồn ăn năn.

Thịt Ta chính là của ăn,
Nuôi hồn lẫn xác ân cần xót thương.
Máu ta đậm nét vấn vương,
Đó là báu vật trinh trong tình trời.

Cuộc đời đâu có chơi vơi,
Nhiệm mầu Thánh Thể dưỡng nuôi tâm hồn.
Thánh ân tình Chúa bảo tồn,
Đừng để Thầy sống hao mòn nhớ thương.

Mong cho tất cả bốn phương,
Kết đoàn nên một thơm hương Nước Trời.
Tình thương Thiên Chúa cao vời,
Muôn đời con sẽ dâng lời tạ ơn.

Tiếng lòng phát nhẹ trong hồn,
Đời người tín hữu bảo tồn hồn thiêng.
Qua đời tạm gởi bình yên,
Nhìn trời cao thẳm dâng lên nguyện cầu.

Quyết tâm ôm Chúa Giê-su,
Chuông ngân theo gió vi vu gọi mời.
Chiên ngoan tiến lễ dâng lời,
Đưa con về giữa đỉnh trời yêu thương.

Lời Thầy dẫn lối đưa đường,
Của ăn Mình Thánh can trường sống ngoan.
Dọn lòng trong trắng hân hoan,
Đi lên rước Chúa tâm con an bình.

Tình yêu nguồn sống ân tình,
Ba Ngôi Thiên Chúa ẩn mình yên vui.
Cất lên tiếng hát vi vu,
Đời con soi bóng Giê-su nhân lành.

“Ai ăn thịt và uống máu tôi,
thì được sống muôn đời,
và tôi sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết,
vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống.
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6:54-56).

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.