Bánh BởiTrời

…Thuở xưa, Thiên Chúa ban Manna cho Dân Người để họ có cái ăn cho đủ sức vượt qua sa mạc nắng cháy mà tiến vào Đất Hứa…

“Chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực” (Ga 6, 32)

Người Do Thái nhắc lại chuyện Môi-sê đã cho cha ông họ ăn manna, khi còn trong sa mạc, trên đường về Đất Hứa. Và qua đó, họ hỏi Chúa Giê-su làm được gì cho họ. Người cho họ biết, không phải Môi-sê, nhưng chính Thiên Chúa Cha mới ban cho Bánh Bởi Trời đích thực, đó là Con Thiên Chúa từ trời xuống. Người nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

Thuở xưa, Thiên Chúa ban Manna cho Dân Người để họ có cái ăn cho đủ sức vượt qua sa mạc nắng cháy mà tiến vào Đất Hứa. Chúa Giê-su là Man-na mới, Man-na của thời Tân Ước, đích thực là Bánh Bởi Trời mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta hưởng dùng để có sức vượt qua cuộc sống đau khổ, bi thương ở đời này, để tiến vào quê hương vĩnh cửu là Nước Thiên Chúa.

Ước gì mỗi chúng ta mạnh mẽ xác tín điều này, và biểu lộ niềm xác tín ấy, bằng việc yêu mến tin tường Chúa Giê-su, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, và nhất là khao khát rước lấy Thánh Thể Người mỗi ngày. Từ xác tín ấy, người làm cha mẹ không chỉ lo cho con cái cuộc sống ở đời này, không chỉ nuôi con bằng cơm bánh, mà còn phải lo sao cho con cái có cuộc sống đời sau, lo cho con yêu mến Chúa Giê-su, sống Lời Chúa và sống nhờ Thánh Thể Chúa.

Nhiều người trẻ hôm nay quá chú tâm đến việc ăn chơi cho thỏa cái phần xác, mà chẳng tha thiết với Lời Chúa và Thánh Thể. Một tín hiệu đáng buồn cho thế hệ nối tiếp. Một lời cảnh báo đáng quan ngại cho các cha mẹ công giáo. Hãy nhắc nhớ nhau ăn bánh bởi trời, là sống Lời Chúa và Thánh Thể, để gia đình được sống vui hôm nay, và cả nhà sum họp đời đời trong Thiên Chúa mai sau nữa.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp nhà con tin cậy mến Chúa, và sống yêu thương nhờ Lời và Thánh Thể Chúa Giê-su. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.