Chứng Nhân Phục Sinh

Chưa hết bàng hoàng khiếp sợ, buồn thảm, trước cái chết oan ức của Thầy mình, các tông đồ phải sống chui sống lủi, trong sợ sệt lo âu, giờ đây họ lại nghe một tin như sét đánh ngang tai “Chúa đã sống lại”. Không không thể tin được, người thấy, kẻ không, nghi ngờ hoang mang là lẽ đương nhiên…

Chính vì thế mà Chúa đã hiện ra với tất cả các môn đệ, cho họ xem những dấu đinh chân tay, cạnh sườn. Ngài truyền cho họ phải là chứng nhân về Chúa Phục Sinh “từ Giêrusalem cho đến tận cùng trái đất”. Vậy là cuộc đời họ đã sang trang sử mới, loan báo tin vui Ơn Cứu Độ “Chúa đã sống lại thật, Alleluia”. Các môn đệ đã ra đi loan báo, và chu toàn xuất sắc sứ vụ mà Chúa đã ủy thác “Chứng nhân cho Đấng Phục Sinh”.

Sứ vụ ấy, hôm nay cũng được tiếp nối nơi các Kitô hữu. Hãy kể chuyện về Chúa Giêsu Phục Sinh, bằng chính cuộc sống tốt lành yêu thương, chân thật, công bằng và bác ái. Hãy họa lại Đức Kitô Phục Sinh, bằng thái độ sống vui tươi hiền lành, vị tha,… từ trong gia đình, trường học, công ty xí nghiệp.

Xin Chúa Giêsu Phục Sinh giúp ta trở thành chứng nhân đích thực của Chúa. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.