Niềm Tin Ngọn Nến Phục Sinh

Chúa là ánh sáng đời con
Niềm tin sánh bước lãnh nguồn ơn thiêng.
Làm người nhân chứng trung kiên,
Sống trong tình Chúa, con ôm mộng lành.

Vinh quang của Chúa Phục Sinh
Đời ta như ánh bình minh sáng ngời
Được làm con Đức Chúa Trời,
Hiệp cùng Giáo hội vang lời hoan ca.

Dâng lòng mến Chúa thiết tha.
Đức tin ngọn nến đời ta sáng ngời.
Cúi đầu lạy Chúa Ngôi Lời,
Ân tình Rửa Tội thành người con Cha.

Ki-tô ánh sáng đèn pha,
Công nhân nước Chúa tình ca giữa đời.
Cửa trời rộng mở gọi mời,
Loài người yêu dấu, cao vời hơn muông.

Mỗi ngày mỗi phải gia tăng.
Tình yêu lớn mãi nhiệt tâm trung thành.
Đời ta đừng sống khô khan,
Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm trong tim.

Thương con, Cha đã hy sinh,
Ngôi Lời xuống thế đi tìm niềm tin.
Tin yêu với hết tâm tình,
Sử ghi còn đó cho mình gẫm suy.

Được làm con Chúa quyền uy,
Tương lai rực sáng ta đi về trời.
Ôi! tình yêu Chúa tuyệt vời,
Trào dâng lửa mến con say tình Ngài.

Hãy ôm lấy Chúa dâng lời,
Tâm tình yêu mến nên lời tạ ơn.
Xin Cha cho đặng vuông tròn,
Một lòng mến Chúa sắt son đường trường.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.