Dáng Khổ

Cây khô có dáng khổ đau
Một mình đứng giữa trời chiều lặng thinh
Hẩm hiu riêng số phận mình
Nhưng cây vẫn đứng thẳng nhìn thế gian

Không hề cúi xuống vì buồn
Không hề trách phận than thân điều gì
Cây là biểu tượng Giêsu
Tận cùng đau khổ không hề oán than

Còn xin tha thứ tội lầm
Cho kẻ tham tàn độc ác bất lương
Cây khô đứng giữa đau thương
Dáng khổ kiêu hùng sừng sững vươn lên.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.