Linh Mục Huyền Nhiệm

Quí người linh mục huyền linh,
Chúa Cha đã chọn thay quyền Kitô.
Quyết dâng cuộc sống chân tu,
Để Ngài luôn mãi tuôn ơn cho đời.

Thánh Thần ấp ủ không vơi,
Đôi tay hiến thánh đong đầy ơn thiêng.
Lời kinh kết hợp triền miên,
Chứng minh hoạt động Chủ Chăn Nhân Lành.

Quỷ vương rình rập vây quanh,
Chờ mong kẽ hở, chạy nhanh ùa vào.
Linh mục luôn tránh tự cao,
Khiêm nhường đầy tớ, cố sao giống Thầy.

Tình yêu Thiên Chúa cao dày,
Con người linh mục ứ đầy thiên ân.
Cả đời phục vụ âm thầm,
Mong sao Dân Chúa ngập ơn Chúa Trời.

Đoàn con cái Chúa van nài
Xin Cha chúc phúc cho đời hiến dâng.
Như Mẹ hai chữ “xin vâng”,
Trở thành lý tưởng, giáo dân hưởng nhờ.

Cuộc đời ảo ảnh mập mờ,
Tiếng la hò hét quỷ chờ ngã sa.
Thánh thi kinh nguyện trường ca,
Đó là áo giáp xông pha giữa đời.

Mỗi ngày Hy lễ chuộc đời,
Hiến dâng Nhập thể Ngôi Lời lên Cha.
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Tràn lan tuôn xuống, cứu ta cứu đời.

Thương người Linh Mục hòa hài,
Chúng con cất tiếng tiếp nài thánh ân.
Xin Cha chúc phúc vô ngần,
Cho đời Linh Mục hồng ân sáng ngời!

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.