Lặng Đời

Cậy quyền, ỷ thế, làm càn
Mưu thâm, kế độc, tham tàn, gian ngoa
Biết người ta chẳng tội gì
Mà chỉ thật thà nói thẳng nói ngay

Cậy quyền, ỷ thế, làm sai
Lộng hành tác quái tác oai sớm chiều
Hành hung, áp bức đủ điều
Hiền nhân phải chịu khổ đau oan tình

Làm sai, làm láo rành rành
Luật rừng ép buộc “không” thành “có” ngay
Chúa không làm chuyện gì sai
Chỉ làm điều tốt, lời hay tỏ tường

Philatô nói rõ ràng
Không hề thấy Chúa có vương tội gì (1)
Nhưng hèn hạ chẳng dám tha
Hiền nhân oan ức, thiệt thua đủ điều

Từ Nhân tới Quả chẳng lâu
Nếu không hoán cải, khốn theo sau liền
Luật công lý rất hiển nhiên
Vô thường cuộc sống, nhân duyên do mình

Nếu không biết, tội sạch tinh
Nhưng vì cố chấp, tội mình y nguyên (2).

TRẦM THIÊN THU
———————–
(1) Lc 23:4 và 22 – “Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết”.

(2) Ga 15:22-24 – “Giả như Thầy không đến và không nói với họ, họ đã chẳng có tội. Nhưng bây giờ, họ không thể chữa tội được. Ai ghét Thầy thì cũng ghét Cha Thầy. Giả như Thầy không làm giữa họ những việc không một ai khác đã làm, họ đã không có tội. Nhưng nay họ thấy rồi mà vẫn ghét cả Thầy lẫn Cha Thầy”.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.