Yêu Thương Giúp Đỡ Mọi Người Vì

“Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40)

Trong ngày phán xét, Thiên Chúa không hỏi chúng ta sống bậc sống nào, kinh lễ ra làm sao, làm chức vụ gì, nghề nghiệp gì, tham gia hội đoàn nào, thu nhập kinh tế thế nào, dâng cúng thế nào…nhưng Ngài sẽ hỏi mỗi người về việc sống yêu tha nhân như thế nào. Như thế thì cuộc sống chung trên trần gian này giữa người với người có ý nghĩa quyết định số phận đời đời của mỗi chúng ta. Ai nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi tha nhân, yêu mến, thương xót, giúp đỡ tha nhân vì yêu mến Chúa trong người ấy, thì sẽ được Chúa ban thưởng phúc trường sinh. “Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn…”.

Nghe đơn giản, nhưng không dễ. Bởi luật yêu người phải gắn liền với luật yêu Chúa. Yêu người vì Chúa, không phải vì mình, thì việc yêu người ấy mới thực đẹp lòng Chúa. Hãy xét mình xem chúng ta làm việc từ thiện bác ái vì yêu mến Chúa, hay vì để đánh bóng tên tuổi mình. Vợ chồng, anh chị em trong nhà không thương yêu giúp đỡ nhau thì việc bác ái từ thiện bên ngoài có nghĩa gì, ai tin chúng ta có lòng yêu thương người vì Chúa. Đối xử với người hèn mọn, đau khổ, bần cùng thì tệ bạc, mà quà biếu ông lớn, của tặng người ton hót bợ đỡ thì giá trị bác ái chỗ nào?

Hãy nhìn cho ra Chúa đang hiện diện trong tất cả mọi người, nhất là những người đau khổ, bần cùng. Hãy yêu thương như Chúa đã yêu: là cho đi, là hiến mình, là bẻ tấm bánh đời mình ra mà nuôi sống nhau. Người đau khổ bần cùng không ở đâu xa, ngay trong nhà: con nhỏ dại, đứa cá biệt, đứa tật nguyền, đứa tội lỗi, cha mẹ già yếu… Hãy bắt đầu lòng xót thương từ gia đình, sang hàng xóm gần gũi, đến xa hơn…

Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu thương và giúp đỡ tất cả mọi người, vì lòng yêu mến Chúa trong mọi người. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.