Đấu Bò

Có nhiều thứ cám dỗ
Nó giống như con bò
Đừng liều chọc giận nó
Khôn hồn thì tránh xa

Cám dỗ là quỷ dữ
Loại bò tót hung hăng
Chọc nó là máu đổ
Chớ ngu dại chơi ngông

Cuộc đời nhiều cám dỗ
Cứ thản nhiên làm ngơ
Đối đầu nó là khổ
Chớ giả mù sa mưa

Cám dỗ nào cũng ngọt
Mưa chước nào cũng hay
Bẫy nào cũng dễ sập
Tưởng bở là chết ngay

Đừng đối đầu ma quỷ
Cũng chớ dại đấu bò
Người khôn thành kẻ ngố
Người giỏi hóa kẻ ngu.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.