Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ

…Ma quỷ rất khôn khéo, nó biết được những ước muốn nhu cầu của chúng ta và căn cứ vào đó để cám dỗ chúng ta. Nếu chúng ta không tỉnh thức đề phòng, chúng ta sẽ sa bẫy nó ngay…

Lời Chúa : Lc 4,1-13

Tin Mừng hôm nay kể lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ. Chúng ta nghe kể lại rằng sau bốn mươi ngày chay tịnh, không ăn gì cả, Satan đến cám dỗ Ngài. Chúng ta có bị cám dỗ không ? Chắc ai cũng đã nhiều lần bị cám dỗ, nhưng chúng ta có thấy Satan không ? Chắc là không. Chúa Giêsu cũng vậy. Đây là cách nói tượng hình của thánh sử thôi. Ma quỷ vô hình, nhưng hành động của nó không vô hình. Chúng ta kinh nghiệm điều đó.

Ma quỷ rất khôn khéo, nó biết được những ước muốn nhu cầu của chúng ta và căn cứ vào đó để cám dỗ chúng ta. Nếu chúng ta không tỉnh thức đề phòng, chúng ta sẽ sa bẫy nó ngay.

Chúa Giêsu, trong thân phận làm người cũng bị cám dỗ như mọi người. Ngài chay tịnh suốt bốn mươi ngày, chắc chắn Ngài đói khủng khiếp. Ma quỷ biết Ngài đói và đề nghị Ngài dùng quyền năng để biến những hòn đá trở nên bánh mà ăn. Một cơn cám dỗ hết sức tinh vi ! Nếu Ngài làm như thế cũng chẳng phạm tội gì, nhưng Ngài đã lạm dụng quyền lực của Ngài cho lợi ích cá nhân. Ngài đã méo mó trong sứ mệnh của Ngài. Ma quỷ ngày nay cũng cám dỗ chúng ta đi vào hướng đó. Vật chất là trên hết. Hãy thỏa mãn những nhu cầu vật chất trước đã, mọi sự sẽ tính sau. Và rất nhiều người đã sống theo hướng đó.

Xã hội ngày nay, một xã hội tân tiến về mọi mặt : khoa học, kinh tế v.v…nhưng là một xã hội hoàn toàn duy vật. Ưu tiên cho kinh tế, không cần luân lý đạo đức gì cả. Nhiều tín hữu đã sống như thế. Đối với họ, việc thờ phượng Chúa là việc phụ thuộc.

Chúa Giêsu không khinh chê thân xác. Ngài chữa lành những người bệnh, hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng…Nhưng Ngài đòi hỏi ưu tiên cho Lời Chúa : “Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng bằng lời từ miệng Thiên Chúa phán ra”. Con người còn có một cái gì quí báu hơn thân xác, đó là sự sống đời đời. Thân xác là dụng cụ để xây dựng cuộc sống đời đời. Của ăn là cần thiết nhưng chỉ là phương tiện. Chúng ta không thể biến phương tiện thành cứu cánh, nhưng khôn ngoan xử dụng mọi sự để tìm sự sống đời đời.

Ma quỷ đưa Ngài lên núi cao và cho Ngài nhìn thấy các nước chung quanh và bảo Ngài thờ lạy nó để được làm vua tất cả. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định : “Chỉ tôn thờ một mình Chúa thôi”. Nhưng con người hôm nay không còn muốn nhìn nhận Thiên Chúa mà tôn thờ đủ mọi thứ thần tượng. Tiền bạc trở thành Thượng Đế. Họ loại Chúa ra khỏi đời sống và thế giới đã trở thành “sào huyệt của trộm cướp”, chiến tranh tàn phá khắp nơi vì người ta chỉ tranh nhau thờ phượng Satan. Con người biến con người thành hàng hóa tiêu thụ, nô lệ hóa, khai thác con người triệt để.

Trong một thế giới không công nhận Thiên Chúa, chúng ta, những kẻ tin, hãy can đảm tuyên xưng quyền tuyệt đối của Chúa chúng ta trên mọi loài và sử dụng mọi sự cho sáng danh Chúa.

Ma quỷ tiếp tục cơn cám dỗ và đưa Chúa lên chóp Đền thờ và bảo Ngài gieo mình xuống trước mặt mọi người để chứng tỏ quyền năng siêu vượt của Ngài. Chúa Giêsu đã từ chối một cách khẳng khái và nêu rõ quyền tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi sự. Chúng ta không có quyền đòi hỏi Thiên Chúa làm theo ý chúng ta mà phải tuân hành ý Chúa. Chúa Giêsu đã trọn vẹn vâng theo ý Cha Ngài, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá.

Có những nơi hành hương, không phải để giúp người ta yêu mến Chúa mà chỉ khai thác khuynh hướng mê tín của tín hữu để trục lợi. Người ta đến hành hương để đòi hỏi Chúa làm phép lạ chứ không để tôn thờ Chúa. Một số người khai thác sự mê tín của con người, cổ võ sự mê tín, khai thác Thiên Chúa như một mối lợi. Như thế họ biến lòng mộ đạo thành mê tín. Nước Thiên Chúa chỉ đến trong sự khiêm hạ, phục vụ mọi người để tôn vinh Thiên Chúa chứ không để tạo những cuộc biểu diễn phép lạ. Satan đã thành công khi biến việc tôn thờ thành mê tin.

Một chi tiết mà chúng ta không để ý là thánh Luca ghi lại : đó là Chúa Giêsu đi vào hoang địa dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Ngài được tràn đầy Thánh Thần và nhờ đó Ngài đã chiến thắng Satan. Chúng ta chỉ chiến thắng Satan khi chúng ta sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, nếu không chúng ta sẽ trở thành dụng cụ của Satan mà không hay. Satan khôn khéo đến nỗi làm mờ mắt chúng ta khiến chúng ta trở thành những nhà truyền giáo cho Satan hơn là cho Chúa, khai thác Thiên Chúa hơn là tôn thờ phụng sự Ngài.

Hãy đến với Chúa Giêsu để Ngài dạy chúng ta yêu mến Chúa Cha, vâng phục Chúa và làm sáng danh Chúa thay vì làm sáng danh chúng ta. Ngài đến với chúng ta, cho chúng ta ăn lấy Ngài để sống trong chúng ta, yêu mến Cha trên trời với chúng ta và thúc đẩy chúng ta tôn vinh Cha bằng cả cuộc đời chúng ta.

Mùa Chay là thời gian để chúng ta tinh luyện việc thờ phượng của chúng ta cho đúng với ý Chúa và trong sáng hơn. Chúng ta chỉ chiến thắng ma quỷ khi chúng ta cùng sống với Chúa đến nỗi chúng ta có thể nói như thánh Phaolô : “Tôi sống, nhưng không phải tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi”.

Lm Trầm Phúc

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.