Ngày Hôm Nay

Ngày hôm nay toàn thể Giáo Hội Công Giáo bước vào Mùa Chay Thánh, mùa tập luyện, chiến đấu thiêng liêng, trong chay tịnh – cầu nguyện – hy sinh hãm mình – bác ái, sám hối ăn năn.

Ngày hôm nay mọi thành phần dân Chúa, cúi mình xuống lãnh tro trên đầu, để nhắc nhở “hỡi người hãy nhớ mình là bụi trọ, một mai người trở về bụi tro”, nhìn nhận thân phận bất toàn để sửa đổi những tính hư nết xấu của mình. “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng”, “hãy xé lòng chứ đừng xé áo”, thật lòng trở về với Chúa là Cha nhân lành

Chay tịnh không chỉ là dừng lại những hình thức bên ngoài “kiêng thịt và nhịn đói”, mà là bỏ bớt đi những tính hư tật xấu, nói hành nói xấu tha nhân, thiếu lòng bác ái; bỏ bớt đi lòng hận thù kiêu căng tự mãn… để mở lòng ra với tha nhân, để chia sẻ một cách kín đáo, để cảm thông yêu thương nhiều hơn, để dứt khoát từ bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới tràn đầy sức sống của Chúa Kitô.

Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con sống tinh thần Sám hối Ăn năn tận đáy lòng, chứ không chỉ những hình thức bề ngoài giả tạo che mắt người đời. Amen

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.