BỐN MƯƠI (Quadragesima)

Lên Si-nai chuẩn bị nhận Thập Giới
Ông Mô-sê ở đó BỐN MƯƠI ngày
Không ăn uống, nghĩa là ông ăn chay
Nhưng miệt mài viết giao ước của Chúa

Ít-ra-en cũng chịu nhiều gian khổ
Qua sa mạc ròng rã BỐN MƯƠI năm
Man-na là loại thực phẩm để ăn
Ăn để sống, chẳng cao lương mỹ vị

BỐN MƯƠI ngày Ê-li-a đi bộ
Lên Khô-rếp gặp Chúa theo lệnh truyền
Bánh và nước ông nhận từ sứ thần
Ông lên đường làm việc Chúa trao phó

Ông Giô-na không thể cưỡng lại Chúa
Khi Ngài sai ông tới Ni-ni-vê
Chỉ BỐN MƯƠI ngày nữa chứ chẳng xa
Không sám hối, thành sẽ bị phá hủy

Ông Đa-vít lên ngôi vua cai trị
BỐN MƯƠI năm hướng dẫn Ít-ra-en
Sa-lô-môn làm vua BỐN MƯƠI năm
Ông là người khôn ngoan của Thiên Chúa

Chúa Giêsu cũng vào nơi hoang địa
Để chay tịnh ròng rã BỐN MƯƠI ngày
Khi sống lại, đủ hạn BỐN MƯƠI ngày
Ngài lên trời để về cùng Thiên Chúa

Số BỐN MƯƠI là con số kỳ lạ
Mùa Chay là Mùa Xuân nở muôn hoa (*)
Hoa nhân đức, hoa thánh thiện diệu kỳ
Quyết hoàn thiện để được nên giống Chúa.

TRẦM THIÊN THU
———————–
(*) Chữ Lent nghĩa là Mùa Chay, được rút ra từ chữ Lencten trong ngôn ngữ Anglo-Saxon, nghĩa là “mùa Xuân”, và chữ Lenctentid không chỉ có nghĩa là “mùa Xuân” mà còn có nghĩa là “tháng Ba”, vì mùa Chay thường rơi vào thán

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.