BẨN và SẠCH

Bẩn là chẳng sạch sẽ gì
Thấy thì tởm lợm vì ô uế đời
Đó là dạng bẩn ngoài thôi
Trong bẩn hơn ngoài mới đáng sợ hơn

Cái ngoài mà chạy vô trong
Thì không hề bẩn mà ngon vô cùng
Thải từ trong phải coi chừng
Nếu không thì dễ “hóa khùng” như chơi

Bẩn ngoài là bẩn cho vui
Bẩn trong là bẩn tối thui, tối mù
Có tai là để mà nghe
Có tai mà giống điếc thì khốn thay!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.