Mẹ Việt Nam Xin Thương Các Con Việt Nam

Việt Nam bảo táp dập dìu,
Bao nhiêu kinh dị, lắm điều gian tham.
Ngày qua tháng lại mong manh
Vô thần quỷ đỏ quyền hành dã man.

Đức tin quyết sống thực hành,
Trần gian ma quỷ tung hoành khắp nơi.
Con dân Nước Việt tả tơi
Quỷ vương, cọng sản khắp nơi vẫy vùng.

Xin cho dân Việt khôn ngoan,
Tôn thờ Thiên Chúa quyết tâm sống lành
Theo gương các thánh song hành,
Cho tâm bình lặng, thắm nồng keo sơn

Niềm tin kiên vững không sờn,
Mặc cho quỷ đỏ lờn vờn chạy quanh.
Thăng trầm cuộc sống mong manh,
Quyết không bỏ Chúa trung thành niềm tin.

Con dân Nước Việt an bình
Không thù, không hận, sống tình yêu thương.
Lá lành đùm bọc tơ vương,
Ở trên nhìn xuống tình thương tràn đầy.

Chạnh lòng thương kẻ thơ ngây,
Ngày Xuân nhớ đến thân gây bơ vơ.
Gập ghình lê bước không nhà,
Duyên Xuân e thẹn trôi theo giòng đời.

Con xin cảm tạ ơn Ngài,
Mỗi giờ, mỗi phút mỗi ngày trôi qua.
Sống trong tình mến hòa ca,
Người Ki-tô hữu thi ca giữa đời.

Ngày Xuân lạy Chúa trên trời,
Ban cho dân Viết sống đời tự do.
Thương nhau đùm bọc lắng lo,
Hưỡng ngày Xuân mới lộc trời ban cho.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.