Cây Xuân Nhánh Tết

Cây Xuân vươn nhánh Tết dài
Gia đình sum họp những ngày đầu năm
Đừng ngần ngại, chớ băn khoăn
Gọi là ăn Tết chứ ăn chẳng nhiều

Ăn nhiều thêm bệnh, khổ đau
Uống nhiều cũng có sướng đâu mà giành?
Màu Tết đỏ, sắc Xuân xanh
Nó to hay nhỏ vẫn thành Tết thôi

Vấn đề là thỏa mừng vui
Gặp nhau để gỡ cái xui, hên liền
Tết đâu có phải là tiền
Lắm tiền quên cả tổ tiên, ích gì?

Nhà nghèo mà Tết vẫn to
Yêu thương đầy ắp chẳng lo Tết buồn
Tết to nhờ Chúa ban ơn
Xuân vui có Mẹ cùng ăn Tết này

Cana thiếu chất rượu cay
Chúa và Mẹ đã thương ngay thôi mà
Cây Xuân vươn nhánh Tết ra
Gia đình, làng xóm chan hòa vui Xuân.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.