Chuyện Âm Chuyện Giọng

“Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” (tục ngữ)

Khi nói CAO mà âm thấp ở dưới
Khi nói THẤP mà âm cao đấy thôi
Khi nói TRỜI mà âm ở dưới ĐẤT
Khi nói ĐẤT mà âm ở trên TRỜI

Bảo ở TRÊN mà thấp hơn ở DƯỚI
Nói ở DƯỚI mà cao hơn ở TRÊN
Cơn phong ba chẳng bằng cơn bão táp
Thật lạ kỳ với ngữ pháp Việt Nam!

Bắc, Trung, Nam – giọng mỗi miền một kiểu
Dù viết ra chữ nghĩa vẫn như nhau
Nhưng khi nói chưa chắc hoàn toàn hiểu
Người này nói mà người kia… gãi đầu!

Thật tuyệt vời quốc ngữ nghe như hát
Các dấu giọng có lúc bổng, lúc trầm
Như giai điệu tấu lên thành khúc nhạc
Thật diệu kỳ chữ quốc ngữ Việt Nam.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.