Xin Làm Cho Con Như Lời Ngài – “Here I Am, The Servant of The Lord”

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Audio, Video. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.