Con Thương Chúa Lắm Không Còn Lãng Quên

Mẹ ơi! con đã hồi tâm,
Xin tình Mẫu tử diễn đàn tình yêu.
Con xin tha thiết yêu nhiều,
Nhảy vào nguồn suối Giê-su trầm mình.

Từ đây quyết sống chung tình,
Năng thăm viếng Chúa mối tình thánh thiêng.
Nhớ Chúa rước lễ thiêng liêng,
Dành giờ cho Chúa tiếp liên ngày đời.

Hoàng hôn chiều tím đêm dài,
Tâm hồn sáng rựt hình Thầy Giê-su.
Trăng lu vì đám mây mù,
Chìm sâu trong tội, tối mù nội tâm.

Niềm tin kiên vững không sờn,
Mặc cho quỷ đỏ lờn vờn hòa ca
Hãy nghe lời Mẹ tỉ tê,
Ăn năn sám hối trở về ngay đi.

Mỏi mòn nhà tạm GIÊ-Su
Chờ con Chúa nhé, không còn lãng quên.
Tìm giờ tâm sự hàn huyên,
Dọn lòng đón Chúa thường xuyên tâm tình

Cho dầu quỷ nó rung đàn,
Nó la nó hét đến đàn đứt giây.
Con xin quyết chí theo Thầy,
Lắng nghe lời dạy của Thầy thực thi.

Ngày đêm yêu Chúa nhỏ to,
Giê-su Con Mẹ líu lo mĩm cười.
Cha tôi chính thật Chúa Trời,
Ngôi Lời xuống thế đưa tôi về trời.

Cúi đầu tạ tội dâng lời,
Tình Cha ấp ủ muôn đời thương con.
Thời gian đang sống ta còn,
Thi ca tình Chúa cho con an bình.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.