Xuân Hỏi Tết Lặng

Mùa Xuân về có thật
Sao không thấy màu gì?
Chẳng ai sờ thấy Tết
Mà cứ đòi ăn chi?

Quanh năm là nỗi khổ
Sớm chiều đầy gian nan
Sao còn làm nhau sợ
Khi Tết đến, Xuân sang?

Dưa hấu ruột thắm đỏ
Dù ngoài vỏ màu xanh
Mưu ma hùa chước quỷ
Khiến đời chẳng an bình!

Miệt mài Xuân cứ hỏi
Thắc mắc hóa vô duyên
Hững hờ Tết chẳng nói
Nỗi trăn trở còn nguyên!

Đừng bảo là ý Chúa
Khi sự ác tràn lan
Ngài không muốn ai khổ
Sao héo Tết, úa Xuân?

Lời chúc có hiện thực
Hay chỉ là ước mơ?
Bình an luôn khao khát
Bao giờ có tự do?

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.