Niệm Xuân

Xuân về thì Tết đến nơi
Đất trời rộn rã, con người hân hoan
Đó là quy luật thiên nhiên
Chúa Trời tiền định và quan phòng rồi

Xuân về, Tết đến – cứ cười
Mong đừng ai khóc, được vui trọn niềm
Nhưng suy tư vẫn rất cần
Biết mình mới biết tha nhân thế nào

Thêm vui thì cũng thêm yêu
Tết không cần lớn hay cao rộng gì
Khoảng Xuân nhỏ bé, chẳng to
Nhưng tình yêu lớn, chẳng đo ngắn – dài

Chúa Xuân là Đức Chúa Trời
Thánh Kinh suy niệm từng lời Mùa Xuân
Cứ cười, cứ uống, cứ ăn
Nếu không Tết chẳng là Xuân bao giờ

Thế nhưng đừng có hững hờ
Giả vờ chúc Tết còn gì là Xuân?

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.