Kinh Bình Minh

Đầu ngày sáng ánh bình minh
Một ngày mới ắp ân tình Giêsu
Kiếp người đầy những âu lo
Cầu xin Thiên Chúa ban cho ơn nhiều

Giúp con biết sống thương yêu
Từ sáng tới chiều làm việc không ngơi
Sống nhờ Ngài, sống với Ngài
Sống trong ân sủng tuyệt vời Ngài ban

Không than thở dẫu gian nan
Niệm khúc lặng thầm là khoảng riêng tư
Khoảng riêng nhưng có Giêsu
Đồng hành gieo bước Can-vê kiếp người

Bình minh nắng vẫn sáng ngời
Dẫu đời mưa nắng, con vui hay buồn
Cung đời dệt khúc tạ ơn
Cho con hít thở hồng ân đêm ngày.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.