Phép Rửa Thánh Linh

Xin Chúa rửa hồn con bằng Thánh Linh
Bằng lửa yêu mến cháy hết tội tình
Để linh hồn trở nên đền Chúa ngự
Để ngày đêm hồn cháy sáng lung linh

Xin Chúa rê sạch hồn hết bụi nhơ
Để cho hồn con luôn biết tôn thờ
Chỉ mình Chúa suốt cuộc đời con sống
Kho lẫm đời này tích đức mong chờ

Xin Chúa giúp hồn con luôn trong sạch
Như thuở đầu lãnh Phép Rửa Thánh Linh
Để đời con luôn được Chúa thương tình
Ban nguồn sống để vượt qua thử thách

Mẹ ơi ! trợ giúp con luôn
Để đời con được sống nguồn thánh ân
Năm xưa Chúa xuống thế trần
Cùng chịu phép rửa toàn dân của Ngài

Nêu gương cho hết mọi người
Sống nguồn thánh đức trong Người Thánh Linh
Người luôn hướng dẫn đời mình
Bảy Ơn trợ giúp tận tình ngày đêm

Nguyện dâng lên Mẹ trọn niềm
Tình con hiếu thảo xin thêm ơn lành
Vì đời luôn gặp bất an
Quỷ ma giăng lưới khắp toàn lối đi

Nếu không ơn thánh phù trì
Chắc đời con sẽ phân ly Nước Trời
Con nguyền bám víu Mẹ thôi
Bàn tay Mẹ dắt qua đời gian truân

Ngày mai rời khỏi trần gian
Về nơi vinh phúc thiên đàng an vui.

Bảo Phạm Đan-Thanh Tâm

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.