Bồ câu cánh trắng

Toàn dân chịu phép rửa rồi
Cũng giống mọi người, Con Chúa y chang
Xong rồi cầu nguyện tay dang
Trời cao mở rộng, nhẹ nhàng Bồ Câu

Từ trời xòe cánh trắng ngần
Là Chúa Thánh Thần đến với Người Con
Lạ thay tiếng nói vọng ngân:
“Con là Con của Cha luôn yêu nhiều

Nay Cha sinh hạ Con Yêu”
Diệu kỳ cánh trắng Bồ Câu từ trời
Cầu xin thương xót kiếp người
Đặc biệt là đời sống của Việt nhân

Tháng ngày khắc khoải gian nan
Nhiều oan lắm trái, bình an khát lòng
Xin Thần Khí Chúa tuôn dòng
Làm cho dân Việt kiên cường ngày đêm.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.