Cung Chúc Kỷ Hợi

Cung chúc tân xuân
Bình an Kỷ Hợi
Gỡ bỏ tội lỗi
Sám hối ăn năn

Cung chúc tân xuân
Miên man tin mến
Trăm năm một chuyến
Tìm đến Thiên Đàng

Cung chúc tân xuân
Canh tân, đổi mới
Được thêm một tuổi
Vươn tới khôn ngoan

Cung chúc tân xuân
Nghinh tân, tống cựu
Xin Chúa thương cứu
Thoát kiếp tội nhân

Cung chúc tân xuân
Hồng ân rạng rỡ
Cầu Mẹ che chở
Nâng đỡ ngày đêm.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.