Thành Tín

Thành tâm, tin tưởng, khôn ngoan
Các hiền nhân quyết tới miền xa xăm
Đi tìm Con Chúa giáng trần
Đức tin ngời sáng, hiền nhân thỏa lòng

Thông minh và cũng giỏi giang
Nhưng mà họ lại khiêm nhường lắm thôi
Thấy Sao Lạ, hiểu Ý Trời
Biết là có Đấng tuyệt vời sinh ra

Họ đi, đi mãi, rất xa
Băng ngàn, vượt suối, trèo qua núi đồi
Ánh Sao dẫn lối tới nơi
Con Chúa đây rồi, đích thực Vương Nhi

Họ đem các lễ vật ra
Vàng ròng, mộc dược, cùng là trầm hương
Đôi chân bái lạy, tay dâng
Chân thành kính tiến trọn lòng mến tin

Tạ ơn Thiên Chúa hiển linh
Chúng nhân nhận lãnh phúc lành Ngài ban.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.