Đến Và Ở Lại Trong Người

…tại sao chúng ta chưa nhiệt tình loan báo Tin Mừng hay chia sẻ niềm vui với mọi người?..

“Chúng tôi đã gặp Ðấng Cứu Thế” (Ga 1, 41)

Những người được gặp Chúa Giê-su qua giới thiệu của Gioan Tiền Hô, đều có chung một niềm vui kỳ diệu, đó là niềm vui chia sẻ niềm vui, niềm vui loan báo Tin Mừng. Như An-rê giới thiệu Đức Giê-su cho anh mình là Simon Phê-rô. Cũng như Phi-lip-phê giới thiệu Chúa cho Nathanael.

Còn Chúa Giê-su thì rất vui mừng đón nhận tất cả những ai đến với Người. Cõi lòng của Người không bao giờ đóng kín. Và việc đón tiếp của Người cũng không chỉ dừng lại ở một cung cách xã giao đời thường, nhưng khao khát ai đến với Người thì ở lại trong Người và nhờ Người, biến đổi đời mình nên công chính.

Mỗi Ki-tô hữu là người đã được ơn gặp Chúa Giê-su, nhờ Chúa Giê-su phục hồi ơn nghĩa tử của Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội, còn nhận được ân sủng của Chúa Thánh Thần qua Bí Tích Thêm sức để hiên ngang làm chứng cho Chúa, và còn hơn thế nữa, được sống nhờ bởi Thánh Thể Chúa Giê-su. Thế nhưng, tại sao chúng ta chưa nhiệt tình loan báo Tin Mừng hay chia sẻ niềm vui với mọi người?

Thiết tưởng nguyên nhân chính yếu là do chúng ta chưa yêu mến Chúa đủ, chưa cảm nhận được hạnh phúc ơn nghĩa tử, hạnh phúc ân sủng thánh thần, và nhất là hạnh phúc sống Thánh Thể Chúa. Chưa mến yêu, chưa cảm nhận, thì lấy niềm vui đâu mà sẻ chia. Không lẽ cứ mãi để Chúa yêu đơn phương như thế sao? Chỉ khi nào chúng ta yêu mến Chúa, ở lại trong Chúa, thuộc về Chúa, thì mới có thể yêu nhau, thuộc về nhau được. Vợ chồng, gia đình, cộng đoàn nào, chỉ lo chuyện thuộc về nhau mà không thuộc về Chúa, thì luôn tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ, tan tác. Hãy đến và ở lại trong Chúa Giê-su, để học yêu, và sống yêu mọi người.

Lạy Chúa, xin cho con thuộc trọn về Chúa, để con có thể chia sẻ niềm vui hạnh phúc được yêu cho mọi người. Amen

PM. Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.