Bão Phiền

Mây đen phủ kín bầu trời
Gió lùa se lạnh, lòng người lắng lo
Cuối năm mà bão lại về
Khổ đau chồng chất, tái tê dân lành

Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Đừng cho bão tố hoành hành Việt Nam
Lòng người thao thức cuối năm
Mong ngày sum họp tình thân Tết này

Việt nhân khốn khổ tháng ngày
Chịu cảnh đọa đày mấy thế hệ qua
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Cầu xin Đức Mẹ chở che, giữ gìn

Cuối năm bao nỗi trở trăn
Xin đừng phải chịu thêm buồn, Chúa ơi!

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.