“Này Trinh Nữ Sẽ Thụ Thai Và Sinh Một Con Trai”

Trăng thanh đêm vắng ngàn sao,
Con nhìn ngắm Mẹ cất cao lời cầu.
Tâm hồn của Mẹ huyền siêu,
Niềm tin dấu ấn Giê-su ẩn mình

Mẹ là người nữ trinh nguyên,
Xin vâng hai chử kết duyên tình trời.
Nhiệm mầu tình Chúa cao vời,
Ngôi Lời nhập thể Nước Trời khai nguyên.

Tình yêu mến Chúa mong chờ
Yêu đời vui sống duyên tơ ngày về.
Tỉnh tâm mùa vọng chỉnh tề,
Hân hoan khẩn nguyện, đêm về hồi tâm.

Nhìn lên ảnh Mẹ thành tâm,
Cho Con sống trọn thiên ân con Trời.
Đêm về nhìn ánh sao trời,
Bóng hình của Mẹ nên lời cậy trông.

Chúa Trời chọn Mẹ đồng công.
Trần gian khao khát luôn luôn mong chờ.
Tình thương Thiên Chúa vô bờ,
Mẹ người công chính kính thờ tôn vinh.

Hoa Sen bóng Mẹ trong lành,
Giữa đầm nhân thế không vương bụi trần.
Khiêm nhường sâu thẳm bình an,
Bê-lem hoài vọng thi ân tình Ngài.

Con quỳ lạy Chúa van nài,
Xa đàng tội lỗi ca bài yêu thương.
Giê-su con Mẹ am tường,
Dạy cho ta biết vấn vương tình Ngài

Hiệp dâng Thánh Lễ hòa hài,
Đỉnh nguồn ơn thánh mãi hoài chảy ra.
Nguyện xin cảm mến tình Cha,
Tấm thân cát bụi thế mà vinh quang.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.