Chờ Giờ Chúa Đến

CÁC ngươi hãy giữ tâm mình
CON người phải sống phân minh rõ ràng
HÃY nghe Lời Chúa cao sang
GIỮ trong ngay thẳng đoàng hoàng kỷ cương
LẤY Lời Chúa dạy làm đường
MÌNH gieo hạt giống tình thương của Ngài

CHỜ ngày Chúa đến công khai
GIỜ vào mùa Vọng van nài, Ngài ơi!
NGÀI là Thiên Tử vua Trời
ĐẾN vì nhân thế cứu đời tội nhơ
TÂM con khắc khoải mong chờ
TÌNH Ngài ngự đến hồn thơ vợi sầu
NGỢI ca danh Chúa thiên thâu
CA khen tình Chúa nhiệm mầu vô biên

TẦNG cao xin xá tội khiên
TRỜI ban Con Thánh làm Chiên cứu đời
RUNG rinh khắp cả đất trời
CHUYỂN lay tinh tú khắp nơi kinh hoàng
MỞ tung muôn ngả cao quang
RA cùng khắp cả xóm làng quang ta

NGÀY này Ngài đã phán là
GIỜ quyền Thiên Tử hiện ra giữa trời
CỨU mang những kẻ nghe lời
RỖI ơn cần kíp muôn đời về sau
ĐỜI đời hưởng phước tươi màu
TA thờ Chúa Cả hãy mau theo Ngài
ĐÃ làm việc đúng chẳng sai
GẦN ngày Chúa đến khoan thai vui mừng.

Trầm Hương Thơ

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.