Nguyện trời cao

Ngước mắt trông lên trời
Cầu mong hạt sương rơi
Mây ơi mau mưa xuống
Đấng Thiên Sai cứu đời.

Đường trần gian xa xôi
Ngập đêm tối trùng khơi
Xin tình trời chiếu tỏa
Ánh quang minh rạng ngời.

Con nay sám hối rồi
Trở về bên Chúa thôi
Mong hồng ân cứu độ
Những tuôn đổ khôn nguôi.

Tình yêu Chúa cao vời
Rộng đôi tay, Ngài ơi!
Kìa bao người trông đợi
Chúa sinh hạ làm người.

Ngước mắt mong ơn trời
Câu hoan ca diệu vời
Xin tình yêu giáng thế
Ở bên con mãi thôi.

Giuse Trần Thế Tiến

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.