Chào Tân Niên Phụng Vụ

Tất niên Phụng Vụ thật rồi
Giáo Hội gọi mời hướng tới tân niên
Tân niên Phụng Vụ khơi nguồn
Nguyện cầu, tỉnh thức ngày đêm
Hành trình thập giá vững tin yêu hoài
Êm đềm Mùa Vọng khởi đầu
Đời này cố sống, kiếp sau hướng về

Thập hình nào cũng nặng nề
Gian nan nào cũng lê thê suốt đời
Mong sao dẫu khổ vẫn cười
Nụ cười có méo vẫn vui theo Ngài

Thập hình vác ắt rát vai
Điều cần là chẳng buông tay lúc nào
Cầu xin ơn Chúa ban nhiều
Áo Chúa bám vào nối gót bước đi

Cầu xin Đức Mẹ từ bi
Đỡ nâng, giúp sức, chở che sớm chiều
Chịu đau khổ phải dám liều
Tím lòng nhưng chẳng ưu sầu thở than.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.