Ánh Sáng Thế Gian

Ta là ánh sáng thế gian.
Lời Thầy Chí Thánh hai ngàn năm qua,
Cho người tín hữu ngân nga,
Để mà sống tốt tìm ra lối về.

Ai ơi! Chớ có ngủ mê,
Thế gian đường dốc gồ ghề hiểm nguy.
Đời ta có Chúa quyền uy,
Giữ gìn nâng đở tới lui nguyện cầu.

Tình thương quả thật nhiệm mầu,
Cho người tín hữu nguyện cầu cậy trông.
Giê-su Nhà tạm chờ mong,
Ban muôn hồng phúc khoan hồng thứ tha.

Lòng Ngài quả thật bao la,
Là giòng thác nước chảy ra ân tình.
Cho đoàn con cái trầm mình,
Ẩn trong tình Chúa tâm linh sáng ngời.

Tình yêu tiếng nói không lời,
Lắng nghe tiếng Chúa gọi mời đi lên.
Đời người quả thật nhiêu khê,
Đừng ham khờ dại mà quên đường về.

Giê-su, Mẹ cố cận kề,
Đở nâng Con Mẹ trọn thề hy sinh.
Cho đoàn dân Chúa phục sinh,
Nắm bàn tay Mẹ đăng trình về quê.

Bao nhiêu ơn thánh tứ bề,
Đừng đi lạc nữa, mau về cùng Cha.
Hãy ôm ghì Chúa thiết tha,
Thời gian đi mãi, chiều tà đến nơi.

Hồi tâm trở lại còn giờ,
Đừng buông thả nữa hư đời con Cha.
Thật lòng yêu Chúa thiết tha,
Tình Cha nghĩa Mẹ mặn mà từ đây.

An bình sống kiếp lưu đầy,
Ôm ghì tình Chúa tháng ngày nhớ nhung.
Con xin quyết sống hiếu trung,
Ngắm nhìn lên Mẹ khiêm cung tuyệt vời.

Thánh Thần dạy bảo dâng lời,
Tạ ơn Thiên Chúa, sống đời con ngoan.
Tâm hồn quả thật hân hoan,
Giã từ trần thế, khải hoàn vinh quang.

NAM GIAO

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.