Nỗi Niềm Hy Vọng

Một Mùa Vọng nữa lại về
Gọi mời hoán cải đợi chờ Thiên Sai
Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai
Giáng trần giải thoát kiếp người oan khiên

Sống Mùa Vọng đã bao lần
Đường lòng chưa thẳng, lối hồn vẫn cong
Gập ghềnh chưa bạt cho bằng
Gai tôi vẫn nhọn, dọc ngang đâm người

Một Mùa Vọng nữa về rồi
Liệu còn lần tới cho tôi sửa mình?
Quyết tâm sám hối chân thành
Như Mùa Vọng cuối đời mình năm nay

Sửa đường uốn lối cho ngay
Sẵn sàng đợi Chúa dù ngày hay đêm
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Giúp can đảm để vượt lên chính mình.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.