Tâm tình ca

Cuộc sống đầy những khó khăn,
Con lặng tìm Chúa giữa trăm ồn ào.
Bon chen, vất vả biết bao,
Hồn con mòn mỏi, khi nao an bình?

Con nhìn Chúa, Chúa lặng thinh,
Tâm can rời rã, xác thân đắm chìm.
Cớ sao Chúa cứ lặng im?
Hồn con chới với, tim con máu đào.

Con mong Chúa đến biết bao,
Dưỡng nuôi hồn yếu, nâng cao tâm thần.
Vì yêu Chúa đến nhân trần,
Giêsu chịu chết thập hình vì ai?

Nhà tạm nhỏ chẳng chê bai,
Chúa đương nương náu ẩn mình hiến thân.
Chúa ơi! Gối uốn tay vòng,
Mắt con nhỏ lệ cõi lòng hương bay.

Tâm thành nguyện chắp đôi tay,
Hồn thơ vang hát khúc ca tâm tình.
Tình Thập Gía- Tình Hy Sinh,
Tình ca muôn thuở – Lời kinh dâng Ngài.

Chúa ơi! Trí hiểu lòng khai,
“Thập giá” bé nhỏ sớm mai Chúa dành.
Trần thế một chốn mong manh,
Tiếc gì chút sức, chút nhàn xác thân.

Con nguyện đền đáp hồng ân,
Tình yêu lại trả Tình Yêu muôn đời.

Maria Phương Nhi

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.