Vượt

Vượt lên hoặc vượt qua luôn phải nỗ lực nhiều, vì đó là điều khó thực hiện, càng khó hơn khi phải vượt lên hoặc vượt qua chính mình.

Sự đau khổ và nỗi cay đắng có sức hủy hoại – sự cay cú cũng vậy, thế nhưng Thiên Chúa sẽ phục hồi khi con người nhận biết mình hèn mọn, biết nhỏ lại để cho Ngài lớn lên. Nhưng chúng ta phải chiến thắng chính mình, như người ta nói: “Tự giúp mình rồi trời sẽ giúp”.

Muốn vượt qua hoặc vượt lên chính mình thì phải nhận biết mình LÀ AI và LÀ GÌ. Cá chép hóa rồng vì nó vượt qua vũ môn. Chúng ta phải vượt bể khổ để có thể phi lên cao. Đây là một số câu Kinh Thánh khả dĩ tăng lực để chúng ta đủ sức vượt…

1. Thiên Chúa làm cho MỌI SỰ đều SINH LỢI ÍCH cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo NHƯ Ý NGƯỜI ĐỊNH. (Rm 8:28)

2. Hỡi dân ta, hãy TIN TƯỞNG vào Người luôn mãi, trước mặt Người, hãy THỔ LỘ tâm can: Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu. Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở, người quyền quý đều ví tựa ảo huyền, đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói. ĐỪNG tin tưởng ở trò áp bức nữa, CHỚ hoài công cậy ngón bóc lột người! Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở, lòng CHẲNG nên gắn bó làm chi. (Tv 62:9-11)

3. Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, xin anh em HÃY ĐỂ Ý. (Pl 4:8)

4. HÃY chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ ĐỪNG nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc. HÃY đồng tâm nhất trí với nhau, ĐỪNG tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em ĐỪNG cho mình là khôn ngoan, ĐỪNG lấy ác báo ác, HÃY chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. HÃY làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người. Anh em thân mến, ĐỪNG tự mình báo oán, nhưng HÃY để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Đức Chúa phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, HÃY cho nó ăn; có khát, HÃY cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. ĐỪNG để cho sự ác thắng được mình, nhưng HÃY lấy thiện mà thắng ác. (Rm 12:14-21)

5. Anh em hãy sống TIẾT ĐỘ và TỈNH THỨC, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy ĐỨNG VỮNG TRONG ĐỨC TIN mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. (1 Pr 5:8-9)

6. NẾU chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. NẾU chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng ta. (1 Ga 1:9-10)

7. Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, TÔI CHỊU ĐƯỢC HẾT. (Pl 4:12-13)

8. Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em ĐÂU CÒN THUỘC VỀ MÌNH NỮA, vì Thiên Chúa đã TRẢ GIÁ ĐẮT mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. (1 Cr 6:19-20)

9. Hãy CHỊU ĐỰNG và THA THỨ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy, anh em PHẢI tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em PHẢI có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. (Cl 3:13-14)

10. ĐỪNG bắt chước làm điều dữ, nhưng HÃY bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa; kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. (3 Ga 1:11)

Thiên Chúa cũng đang nói thẳng với mỗi chúng ta: “Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy hãy NHỚ LẠI xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy HỐI CẢI và LÀM những việc ngươi đã làm thuở ban đầu” (Kh 2:4-5).

CẦU NGUYỆN: Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới, xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Kitô Giêsu đến muôn thuở muôn đời. Amen. (Ep 3:20-21)

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.