Thánh John Bosco Dạy Cách Làm Cho Ma Quỷ Chạy Trốn

Có hai điều mà ma quỷ rất sợ, đó là …

Thánh John Bosco là một vị linh mục rất thánh thiện. Ngài rất chuyên cần cầu nguyện. Ngài nhận được nhiều thị kiến kỳ diệu của Thiên Chúa ban cho. Ngài đã dùng những cảm nghiệm tuyệt diệu ấy để dạy dỗ các thanh niên do ngài nuôi dưỡng và chăm sóc.

Đặc biệt ngài thường dạy cho các thanh niên hãy làm cách nào để được Chúa bảo vệ khỏi sự tấn công của ma quỷ. Đây là những lời khuyên của ngài, nếu ai thực hành cách trung thành thì ma quỷ sẽ chẳng làm hại chúng ta.

Có hai điều mà ma quỷ rất sợ, đó là khi chúng ta rước Lễ và đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.

1. Nếu các con muốn nhận được ơn lành thì nên đến chầu Chúa Giê su Thánh Thể thường xuyên.

2. Nếu các con ít đến chầu Chúa thì cũng ít nhận được ơn lành của Ngài.

3. Nếu các con không muốn chầu Chúa thì rất dễ bị ma quỷ tấn công.

4. Nếu các con muốn chiến thắng ma quỷ thì hãy ẩn náu dưới chân Chúa Giêsu.

Kim Hà

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.