Thiêu

Thiêu là dùng lửa đốt
Cho cháy thành tàn tro
Thiêu nghĩa là cháy hết
Cả nỗi sợ, nỗi lo

Cháy rụi mà chưa hết
Rồi dần dần hao mòn
Dù chỉ là một chút
Ít – nhiều cũng vẫn còn

Xưa đất đai còn rộng
Tử thi được vùi chôn
Nay đất không đủ sống
Đem thiêu tử thi luôn

Thiêu mà chẳng thấy nóng
Đốt mà chẳng kêu van
Vì tử thi bất động
Chỉ thương cho linh hồn

Lửa ở chốn Hỏa Ngục
Là lửa cháy đời đời
Lửa ở nơi Luyện Ngục
Cũng nóng nhưng tạm thời

Sống là phải biết sợ
Cố chấp thì rất nguy
Không kiên trì chi cả
Cuối cùng chẳng còn chi

Lạy Thiên Chúa từ ái
Xin thương tội-đồ-con
Con biết mình tội lỗi
Cúi xin Ngài ân thương

Con xin tự thiêu hết
Trong Lửa yêu mến Ngài
Xin Ngài hãy thiêu đốt
Cho con cháy hết đời.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.