Báo Hiếu Nguyện Cầu

Nhiệm mầu các Thánh thông công,
Chúng con tại thế kết câu ân tình.
Tình yêu mến Chúa chân tình,
Ôm ghì Anh Cả xin tình yêu thương.

Hiệp dâng Thánh Lễ tơ vương,
Giê-su hiến tế Cha thương chúc lành.
Xin cho các đẳng hồn linh,
Hưởng nguồn ơn thánh, Thiên đình ngát hương.

Lời kinh đậm nét vấn vương,
Niềm tin con dệt, tơ vương nguyện cầu.
Xin cho các đẳng bớt sầu,
Ước mơ, mơ ước lên hầu Chúa Cha.

Ngôi Lời chỉ dạy bài ca,
Tình yêu nối kết, trường ca dâng Ngài.
Lời kinh con mọn van nài,
Xin Cho các Đẳng ca bài tri ân.

Niềm tin lên tiếng thở than,
Ân tình Rửa Tội cầu thang Nước Trời.
Con còn tại thế dâng lời.
Niềm tin, tâm ước Ngôi Lời thứ tha.

Con luôn suy niệm ước mơ.
Linh hồn các Đẳng mong chờ tình yêu.
Chính vì giá máu Giê-su.
Xin Cha tha thứ, thứ tha tội tình

Đêm về cất tiếng cầu kinh,
Niềm tin con dệt xin tình yêu thương.
Lời kinh đậm nét vấn vương
Nghĩa trang vắng lạnh, đoạn trường nhớ thương.

Xin tri ân Chúa tình thương.
Dọn lòng xứng đáng mà nương tựa Thầy.
Tình yêu thấm đậm như vầy,
Chúa thương đón nhận lời cầu xin ơn.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.