Nằm

Đời dài, ngắn – khoảng trăm năm
Cuối cùng gom đủ một lần đưa tang!
Kiếp hèn hạ, kiếp cao sang
Hơn nhau là chiếc hòm vàng, hòm đen

Quan tài đẹp, mắc tiền hơn
Nằm vô có khác chiếc hòm rẻ kia?
Rộn kèn, trống – Tím nhiều cờ
Nằm im lặng lẽ, có gì vẻ vang?

Giống nhau một chỗ Nghĩa Trang
Cách nhau một khoảng y chang, khác gì?
Hơn nhau hai chữ từ bi
Có khác chỉ là một chỗ đời sau

Đời này rộng, hẹp – chẳng sao
Chỉ nằm mà ngủ qua mau đêm đời
Cốt sao mai ở cõi trời
Bình an nằm mãi, tuyệt vời biết bao!

Người ơi, xin hãy chia nhau
Dẫu là ánh mắt thương sầu cảm thông
Đừng kèn cựa, hãy chạnh lòng
Cho người một chỗ nằm trong tim mình.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.