Chuyến Định Mệnh

Những chuyến xe trong cuộc đời nhân thế
Đặc biệt nhất là một chuyến xe tang
Chuyện thực tế mà ai cũng ngỡ ngàng
Không ai muốn mà lại không thể tránh

Ai cũng đi một lần Chuyến Định Mệnh
Chỉ một lần, chẳng có lần thứ hai
Chở cuộc đời vào vĩnh viễn ngày mai
Bỏ tất cả, ra đi hai tay trắng

Chuyến Định Mệnh là thua hay là thắng?
Với nhân loại, đó là một cuộc thua
Với tín nhân, đó là lúc trở về
Là giải thoát và là một mối lợi (*)

Là phàm nhân, chẳng ai không có tội
Nhưng may thay, Thiên Chúa rất nhân từ
Chẳng chấp tội nên đại lượng thứ tha
Điều kiện cần là thành tâm sám hối

Như buổi sáng rồi sẽ đến buổi tối
Sinh một lần thì cũng chết một lần
Ngưỡng sinh – tử là điểm hẹn phàm nhân
Chết không hết, mà trường sinh bất tử

Xin Chúa cho các linh hồn yên nghỉ
Trong vòng tay thương xót mãi muôn đời
Chuyến Định Mệnh hôm nay dẫu buồn lơi
Nhưng ngày mai sẽ vui mừng rạng rỡ.

TRẦM THIÊN THU
———————–
(*) Pl 1:21 – “Chết là một mối lợi”.

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.