Chích

Lạy Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót
Chích cho con những liều thuốc tình yêu
Bởi vi trùng “cái tôi” gây tự kiêu
Khiến đời con yếu đuối nên suy nhược

Mắt bị mờ, không nhìn rõ phía trước
Tai như điếc, chẳng nghe những lời hay
Miệng như câm mà lầm bầm lời cay
Khốn cho con, xin Ngài mau cứu chữa!

Chích cho con thuốc ăn năn, lạy Chúa!
Cho con biết thứ phải cữ phải kiêng
Xin chích thêm liều thuốc bổ xót thương
Để con khỏe luôn tin cậy mến Chúa.

TRẦM THIÊN THU

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.