Bố Thí Không Tốn Tiền

“Vô luận là ai, chỉ cần dưỡng thành 7 thói quen này thì vận may sẽ đến với người đó”.

Một ngày nọ, có một người đàn ông chạy đến trước mặt vị lão hòa thượng, anh ta vừa khóc vừa kể lể: “Thưa ngài, vì sao con làm việc gì cũng đều không thành công?”. Lão hòa thượng trả lời: “Điều này là bởi vì anh chưa học được cách bố thí!”

Người đàn ông lấy làm thắc mắc, không hiểu: “Nhưng con chỉ là một người nghèo đói thôi, lấy gì mà bố thí cho người khác?”. Lão hòa thượng nghe xong, nói với anh ta: “Cũng không phải là như vậy! Một người cho dù là nghèo đói, không có tiền của chi cả, cũng vẫn có thể cho người khác 7 thứ”. Đó là…

1. BỐ THÍ BẰNG VẺ MẶT – Hãy cho người khác vẻ mặt tươi cười niềm nở của chính mình.

2. BỐ THÍ BẰNG LỜI NÓI – Hãy dành cho người khác những lời cổ vũ khích lệ, lời an ủi, lời khen ngợi, lời khiêm tốn và lời ấm áp.

3. BỐ THÍ BẰNG TẤM LÒNG – Hãy mở rộng tấm lòng và đối xử chân thành với người khác.

4. BỐ THÍ BẰNG ÁNH MẮT – Hãy dùng ánh mắt thiện ý để nhìn người khác.

5. BỐ THÍ BẰNG HÀNH ĐỘNG – Hãy dùng hành động để đi giúp đỡ người khác.

6. BỐ THÍ BẰNG CHỖ NGỒI – Hãy đem chỗ ngồi của mình tặng cho người khác khi đi xe hay đi thuyền đò.

7. BỐ THÌ BẰNG NƠI Ở – Hãy dành cho người khác được đến nghỉ ngơi ở căn phòng mình còn để trống, không sử dụng đến.

Cuối cùng, lão hòa thượng lại nói: “Vô luận là ai, chỉ cần dưỡng thành 7 thói quen này thì vận may sẽ đến với người đó”.

sưu tầm

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.