Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi đảng

Nhà văn Nguyên Ngọc, tác giả của Đất nước đứng lên, Rừng Xà nu, Các bạn tôi ở trên ấy…

TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tôi đã suy nghĩ và định làm việc này từ lâu, nhưng muốn làm một cách bình thường, không gây ồn ào. Nay sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật PGS.TS. Chu Hảo, tôi quyết định ra tuyên bố này, chính thức từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ hôm nay. Tức nhân dịp này tuyên bố một quyết định đã chuẩn bị từ trước, đồng thời để tỏ rõ thái độ đối với thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

PGS.TS. Chu Hảo là một trí thức lớn, có công lớn với đất nước và dân tộc, đặc biệt trong công cuộc khai hóa bằng Tủ sách Tinh Hoa của Nhà xuất bản Tri Thức mà ông là Giám đốc, Tổng biên tập, đưa đến cho người đọc những tri thức căn bản nhất của nhân loại mà chúng ta nhất thiết phải biết, hiểu, nếu muốn thật sự xây dựng một quốc gia văn minh, tiến bộ, cùng thiên hạ năm châu. Tôi vinh dự và tự hào là bạn thân của ông, đã cùng ông làm việc và tham gia các hoạt động xã hội trong nhiều năm nay.

Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ lừa dối và đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển của dân tộc. Kỷ luật ông Chu Hảo với những lý do đầy tính chất vu khống còn là hành vi có chủ tâm đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm, luôn hành động và phát ngôn theo lương tâm của mình. Việc làm thất nhân tâm này tất sẽ dẫn đến tình trạng “sĩ phu ngoảnh mặt”, hết sức nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc.

Tôi vào Đảng Lao Động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) từ năm 1956, đến nay đã 62 năm. Thế hệ chúng tôi tự nguyện gia nhập Đảng vì yêu nước, hăng hái tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi đã có mặt suốt cả hai cuộc kháng chiến, đều ở chiến trường miền Nam.

Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy.

Tôi vẫn tin ở tương lai của đất nước, nhất là ở lớp trẻ, vì không có lực lượng vô luân nào có thể ngăn trở dân tộc này quyết định vận mệnh của mình.

Nguyên Ngọc
Ngày 26-10-2018

————–

TRUNG TÁ TRẦN NAM RA KHỎI ĐẢNG

Ngài “Chủ Bí” ra lệnh trừng phạt bác Chu Hảo đúng giờ thiêng nên lại có thêm một quân nhân cấp bậc Trung Tá, tên là Trần Nam, là đảng viên thứ 3 trong ngày hôm nay sau hai bác Mạc Văn Trang và Nguyên Ngọc, cũng vừa tuyên bố bỏ đảng để quay về với nhân dân !

NguồnFB Võ Hồng Ly


CỰU ĐẢNG VIÊN – CỰU PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG LÊN TIẾNG

Ông Kha Lương Ngãi tuyên bố mình đã lạc đường khi theo Đảng

NguồnFB Đinh văn Hải

Xin lỗi các Bác đang còn là Đảng viên ,

Hiện nay, nếu tôi còn là Đảng viên thì tôi cũng sẽ phải làm như Bác Mạc Văn Trang đáng kính, vì hiện nay đối với tôi, không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục làm một Đảng viên của cái Đảng mà Đảng trưởng là một nhà độc tài tham lam quyền lực tột cùng, vô độ như Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng.

Nấn ná ở lại để góp phần đấu tranh cho Đảng dần dần diễn biến, chuyển hóa theo hướng có lợi cho Nước cho Dân ư ? Còn lâu mới có thể . . . Vì Bộ chính trị và Hội nghị TW BCH TW 8 vừa qua đã đồng lòng bỏ phiếu 100%, Quốc hội bỏ phiếu 99,75 % cho Đảng trưởng kiêm thêm vai trò Chủ tịch nước thì chuyện nấn ná ở lại trong Đảng của các Bác cũng chỉ có thể góp thêm một vài lá phiếu (nếu các Bác có vai trò là BCT, BCHTW Đảng, Đại biểu QH) thì các Bác cũng chỉ có thể góp phần làm cho cái gọi là ” bầu cử dân chủ, bỏ phiếu kín) sẽ có tỉ lệ % giảm xuống vài lá phiếu mồ côi và tỉ lệ trúng cử của Đảng trưởng cũng sẽ là tỉ lệ đẹp mắt bất chấp nụ cười khinh bỉ của toàn dân.

Tôi mong rằng đã đến lúc những Đảng viên cộng sản yêu nước cấp tiến phải sớm có một sự lựa chọn, gởi gắm khác, không nên tiếp tục chờ thời nữa mà phải bộc lộ chính kiến của mình bằng quyết định “Tự ra khỏi Đảng vì Đảng đã biến chất hoàn toàn” theo như Bác Mạc Văn Trang.

Thân kính!

Kha Lương Ngãi

Bài này đã được đăng trong Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.