Siêng Năng Lần Hạt Mân côi Nhiệm Mầu

Tháng Mười kính Mẹ Mân Côi,
Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi cửu trùng.
Xin vâng của Mẹ khiêm cung,
Cho con nhận lãnh hiếu trung trọn tình.

Dâng lên với hết tâm tình,
Sống đời nhân chứng nên hình Ki-tô.
Tín hữu là phải điểm tô,
Siêng năng lần hạt Mân côi nhiệm mầu.

Mẹ ôm Con Chúa đong đưa
Chuyền hơi ấm áp lại vừa lắng lo.
Loài người tội lỗi trầm kha,
Chính nhờ phúc Mẹ, hoan ca cuộc đời.

Gian trần cuộc sống chơi vơi,
Quỷ vương quấy phá khắp nơi hoàn cầu.
Cuộc đời như thể bóng câu,
Quyết cầm tay Mẹ nguyện cầu tỉ tê.

Con xin yêu Chúa say mê,
Hương bay ngào ngát, mãi mê thì thầm.
Mân Côi mến Mẹ chuyên chăm
Gài lên áo Mẹ nghìn trăm hoa hồng.

Hoa lòng dâng Mẹ tình nồng
Hào quang của Mẹ oai hùng bốn phương.
Đôi tay bé nhỏ dâng hương,
Lời kinh con mọn vấn vương Mẹ hiền.

Con xin mến Mẹ triền miên,
Ấp yêu tình Chúa thấm niềm hòa ca.
Từ nay mến Chúa trường ca,
Tâm con luôn hát khúc ca yêu Ngài.

Mân Côi mầu nhiệm van nài,
Sống đời con Chúa hòa hài yêu thương.
Tình con, tình Mẹ vấn vương,
Niềm tin đưa bước can trường bình an.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.