Chúa Cần Cái Hành, Hơn Cái Học

Chúa cần cái hành hơn là cái học, hơn là cái hiểu biết. Không ít người trong chúng ta hôm nay vẫn còn mang cái tật xấu của những tiến sĩ, những người có học vị, có hiểu biết về Thiên Chúa, mà không thực hành đúng điều Chúa dạy, đúng ý Chúa muốn…

“Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, hỡi những tiến sĩ luật” (Lc 11, 42,46).

Những người Pharisieu, tiến sĩ luật được xem là người có từ chút ít đến kha khá vốn học thức hơn là những người dân thường. Thế nhưng, tội nghiệp cho họ, Chúa Giê-su không quý trọng cái vốn học ấy, ngược lại còn lên án họ, vì họ dùng cái vốn học ấy mà tô vẽ cho cái tôi kiêu căng của họ, hơn là để sống một đời công chính đáng sống. Họ giữ lề luật, không vì yêu mến lề luật, nhưng là mượn Lề Luật để làm đẹp cái dáng vẻ đạo mạo, che đậy bao điều xấu xa ích kỷ ở bên trong. Họ cắt nghĩa luật như người hiểu biết luật và yêu cầu mọi người thi hành luật, còn họ thì đóng vai người có quyền thưởng phạt. Chúa nói đúng tội của họ là ‘chất lên vai người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính họ dù một ngón tay cũng không động tới’. Cách sống của các tiến sĩ là như thế sao?

Chúa cần cái hành hơn là cái học, hơn là cái hiểu biết. Không ít người trong chúng ta hôm nay vẫn còn mang cái tật xấu của những tiến sĩ, những người có học vị, có hiểu biết về Thiên Chúa, mà không thực hành đúng điều Chúa dạy, đúng ý Chúa muốn. Nói rất hay, rất hấp dẫn, rất chí lý về lề luật Chúa, cho người ta biết mình tài giỏi, uyên bác, cao siêu, mà trong thực tế thì sống ngược lại với điều mình đã biết, đã nói. Không có gương tốt, chỉ toàn là gương xầu. Nói một đường làm một nẻo. Hiểu uyên thâm lẽ công chính, mà sống bất chính. Cách sống như thế thì chạy đâu cho khỏi lời nguyền rủa của Thiên Chúa? Cho dẫu là thành phần nào trong Giáo Hội, mỗi chúng ta đều phải sống đúng điều đã tin, đã học, đã hiểu, nếu không nói là ai biết nhiều về sự thánh, càng phải sống thánh.

Lạy Chúa, xin giúp con thực hành điều đã tin, đã biết đã hiểu, để nên chứng nhân đích thực cho Nước Chúa. Amen

Cao Huy Hoàng

Bài này đã được đăng trong Chia sẻ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.