Đời Ta Thắp Sáng Tình Yêu Ngôi lời

Ai ơi, chớ có quên lời,
Đức tin quà tặng Chúa Trời ban cho.
Phần ta phải biết chăm lo,
Say mê Lời Chúa thực thi trung thành.

Lời Chúa chỉ dạy ghi tâm,
Cho con sống trọn niềm tin tuyệt vời.
Rao truyền Lời Chúa khắp nơi,
Hồng ân cứu độ theo cùng con thơ.

Được gọi Thiên Chúa là Cha,
Hân hoan tiến bước vào ra nguyện cầu.
Thần Linh dẫn bước qua cầu,
Trung thành yêu mến như cây liền cành.

Tin đòi vươn tới thực hành,
Thấm lời Chân lý, trung thành chứng nhân.
Đưa vào cuộc sống nghĩa ân,
Nắm tay thân ái, muôn vàng yêu thương.

Nguyện cầu đậm nét vấn vương,
Đó là báu vật trinh trong tình trời.
Nghe như tiếng Chúa gọi mời,
Tâm con lắng đọng nên lời ngợi ca.

Nắng mưa, mưa nắng đi qua,
Thời gian lặng lẽ cho ta tìm về.
Một đời sống đạo chỉnh tề,
Thánh Kinh Lời Chúa say mê tuyệt vời.

Đó là môn học trường đời,
Dạy ta cách sống ra khơi sợ gì.
Mưu sâu chước quỷ lo chi,
Hải đăng Lời Chúa tâm thì ánh quang.

Ngày ta lìa bỏ thế trần,
Theo ta công phúc Thiên Đàng vinh quang.
Giê-su Anh Cả hào quang,
Nắm tay thân ái chúng mình con Cha.

Nam Giao

Bài này đã được đăng trong Thơ Văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.